tjenester

For privatpersoner med gjeldsproblemer er alternativene utenrettslige gjeldsforhandlinger som Gjeldsproblemer.no bistår privatpersoner med, eller gjeldsforhandlinger etter gjeldsordningsloven.

Vi kan hjelpe deg med å få orden på økonomien. Vi formidler finansieringsløsninger for de som har inkasso, mange dyre forbrukslån eller kan miste boligen ved tvangssalg.

 

 

 

 

 

Tlf: 938 33 029  
info@gjeldsproblemer.no
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen