rÅd ved gjeldsproblemer

Ved økonomiske problemer er det viktig å handle raskt; gjeldsproblemene blir ofte verre og långivere og andre kreditorer mindre imøtekommende jo lengre man venter. Noen enkle råd er:


 

 


Tlf: 938 33 029  
info@gjeldsproblemer.no
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen