Vi behandler henvendelser fortløpende. Fyll ut skjema nå og send


Kontaktinfo Fyll ut
Telefon
E-post
Inntekter  
Navn hovedsøker
Fødselsdato hovedsøker
Inntekt brutto pr år
Inntekt netto pr mnd
Navn på ektefelle/samboer
Fødselsdato ektefelle/samboer
Inntekt brutto pr år
Inntekt netto pr mnd
Antall barn og alder
Utgifter  
Boliglån pr mnd
Husleie/felleskostnader pr mnd
Billån pr mnd
Alle kredittkort/forbrukslån pr mnd
Studielån pr mnd
Barnehage/SFO pr mnd
Sum totale utgifter pr mnd
Gjeld  
Saldo boliglån
Saldo billån
Saldo alle kredittkort/forbrukslån
Saldo studielån
Saldo annet/div.
Sum all gjeld
Sikkerhet  
Verdi egen bolig/leilighet
Belåning
Verdi annen eiendom
Belåning
Navn finansinstitusjoner/banker du har søkt hjelp siste 6 mnd