om oss

Gjeldsproblemer.no er en tjeneste levert av Finansmegleren Molteberg

Vi besitter omfattende kunnskap og realkompetanse fra, og om utenomrettslige gjeldsforhandlinger og finansiering med hovedvekt på gjeldstrukturering, forhandling med kreditorer samt formidle og forhandle frem finansieringsløsninger i bank for privatpersoner med gjeldsproblemer.

Vi har samarbeidspartnere som er uavhengige formidlere av de fleste typer finansiering alt etter ønske og behov.

I store og kompliserte saker kan det knytte seg rettslige spørsmål til dine gjeldsproblemer. Noen ganger finner det økonomiske gjeldsproblemet en løsning først etter at de rettslige spørsmålene er løst. Ved slike utfordringer vil det lønne seg å bruke Advokat som har lang fartstid innenfor feltet gjeldsproblematikk. Om vi må benytte Advokat vil dette og kostnader alltid bli avtalt på forhånd. Kostnadene for bruk av Advokat vil kunne bli finansiert gjennom nytt lån vi fremskaffer.
 

 

 

 

 

 
info@gjeldsproblemer.no
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen