Vår lØsning - ditt valg!Det vil alltid være en fordel å samle all forbruksgjeld til ett lån. Hvis man har betalingsanmerkning og en rotete økonomi vil det være vanskelig å få ett slik lån i den banken man bruker til vanlig. I praksis blir man utestengt fra kredittmarkedet.

Vi kan kanskje hjelpe deg med å få orden på økonomien. Vi formidler finansieringsløsninger for de som har inkasso, betalingsanmerkning, mange dyre forbrukslån eller kan miste boligen ved tvangsalg.

Kravet for at vi skal kunne forsøke å fremskaffe finansiering, er at du grei betjeningsevne og kan stille sikkerhet gjennom ledig sikkerhet i egen eller annens eiendom, eller gjennom kausjonist som kan stille sikkerhet. Søk løsning her


Hurtigskjema

Navn:
*
Telefon:
*
E-post:
*
Beskriv kort din økonomiske situasjon: 

 

 


 
iFINN-kode: 45657954
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen