honorar

Eventuell betaling for utført arbeid skjer kun dersom saken finner en løsning.

Våre honorarer er altså knyttet opp til løsning i den enkelte sak "no cure-no pay"

Det viktig å være klar over at dersom vi ikke klarer å få til en løsning for deg vil du heller ikke bli belastet for provisjon. Når resultatet foreligger og det er inngått en frivillig avtale med alle kreditorene, kan banken innløse gjelden og finansiere vårt honorar.

Ved beregning av honorar så ser vi blant annet på følgende; hvor stor gjelden er, antall kreditorer, vurdering av pant/sikkerhet, samt evt. behov for kausjonist. Samlet inntekt og kompleksiteten i saken.

.

 

 
info@gjeldsproblemer.no
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen