Gratis gjenpartsbrev

Det er i dag tre foretak i Norge som selger kredittopplysninger. Dun & Bradstreet, CreditInform og Lindorff.

Du kan kontakte overnevnte foretak via e-post for å finne ut av hva som evt. er registrert på deg. I din forespørsel må du huske å oppgi fødsel og personnummer og det vil bli sendt en oversikt kostnadsfritt per post til den adressen du står med i Folkeregisteret.

Utover det, genereres det automatisk gjenpartsbrev med alle opplysninger dersom du blir kredittvurdert og ikke er selvstendig næringsdrivende.

Dun & Bradstreet
Telefon: 22 45 93 40 v/databank
E-post: oppdatering.norge@dnbnordic.com

CreditInform AS
Telefon: 815 55 454
E-post: kundesenter.web@creditinform.no

Lindorff
Telefon: 31 27 90 10
E-post: varsling@lindorff.com

Foretakene anvender en rekke kilder for innhenting av informasjon til deres databaser, blant annet;

Foretaksregisteret
Regnskapsregisteret
Inkassobyråer
Folkeregisteret
Ligningskontorer
Løsøreregisteret
Eiendomsregisteret EDR Norsk Eiendomsinformasjon AS
Forliksråd
Norsk Lysningsblad
Telenor

En uoppgjort betalingsanmerkning står normalt i 4 år fra registrert dato. Dette gjelder inkasso saker og forliksdommer. Saker som er betalt, blir umiddelbart slettet fra databasene ved innrapportering fra inkassobyrå eller kreditor. Utleggsforretninger står som hovedregel registrert til pantet er slettet i Eiendomsregisteret eller Løsøreregisteret i Brønnøysund.

Om du har gjort opp en sak i sin helhet, bør du allikevel dobbeltsjekke om anmerkning faktisk er blitt slettet ved å få dette skriftlig bekreftet fra overnevnte selskaper som selger kredittopplysninger. Vi opplever stadig vekk at inkassator eller kreditor har "glemt" å sende slettemelding.


 
info@gjeldsproblemer.no
 


Nyttige linker

Råd og tips
Gratis veileder
Gratis gjenpartsbrev
Livsoppholdssatser

Inkassoloven
Konkursloven
Namsfogden
Husleieloven
Dekningsloven
Sosialtjenesteloven
Gjeldsordningsloven
Gjeldsordningsbasen